Music and video clips   Circle of friends   Gala 2005   Gala 2006   Gala 2007   Community and Education   

הפרויקט החינוכי
"לגעת במוסיקה"
התזמורת הקאמרית הקיבוצית בשיתוף עם הפיקוח על החינוך המוזיקלי (2009-10 )

התזמורת הקאמרית הקיבוצית מקיימת ב-6 השנים האחרונות תוכנית חינוכית ייחודית המקיפה אלפי תלמידי בערים ובישובים: עפולה, בית שאן, מגידו, בת- ים, פתח תקוה וראש העין, בתמיכת סל תרבות ארצי (התכנית נתמכה בעבר גם ע"י קרן קיסריה, קרן ריץ', בנק הפועלים וארגון אונסקו).

בכך מעניקה התזמורת לילדים בכיתות א-ד, לראשונה בחייהם, הזדמנות להחשף לעולם העשיר והמרתק של המוסיקה הקלאסית, באמצעות התכנית "לגעת במוסיקה".
הפרויקט "לגעת במוסיקה" בנוי על שיתוף פעולה מקצועי בין התזמורת הקאמרית הקיבוצית בניהולו של ירון גוטפריד והפיקוח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך בראשותה של ד"ר יעל שי.

על התוכנית:
הקהל הצעיר בתקופתנו ממעט להיפגש עם עולם המוסיקה הקלאסית ופוקד את אולמות הקונצרטים פחות ופחות בבגרותו. התוכנית " לגעת במוסיקה " נולדה מתוך ניסיון לחנך למוסיקה זו ולשקם את המצב הקיים.

מטרת על
חשיפת ילדי בתי ספר יסודיים לביצוע חי של מוזיקה קלאסית ומתן כלים להאזנה לקונצרט.

מטרות
א. הכרת יסודות כלי הנגינה בתזמורת , קבוצות הכלים השונות ומאפייניהם תוך התייחסות למשותף ולשונה.
ב. הכרת מלחינים ויצירותיהם תוך הבחנה המאפיינים המוזיקליים המבודדים על ידי הדגמות הנגנים.
ג. הכרת האינטראקציה המוזיקלית של נגינה התזמורת ותרומתה ליצירת תקשורת חברתית.


דרכי הפעולה:
התוכנית, הבנויה כתהליך חינוכי רציף, משתרעת על 4 שנות לימוד אשר במהלכן מקבלים התלמידים קונצרטים מוסברים וכך זוכים להכיר את יסודות כלי הנגינה בתזמורת , קבוצות הכלים השונות ומאפייניהם, מלחינים ויצירות מתקופות ומסגנונות שונים .
ב. בשלב השני - הרכבים קאמריים של 3-4 נגנים חברי התזמורת מגיעים לכיתות בבתי הספר השונים ועורכים קונצרט קאמרי מוסבר המבוסס על יצירות שנלמדו בכיתה וכולל היכרות קרובה עם הנגנים וכלי-הנגינה שלהם. ההרכבים הקאמריים כוללים שלישיות מיתרים ושלישיות נשיפה .
ג. בשלב האחרון כשיאו של התהליך, מגיעים כל תלמידי הכיתות לאולם הקונצרטים וחווים את חווית הקונצרט התזמורתי המלא יחדיו.

היקף הפרוייקט
מספר התלמידים המשתתפים בפרויקט בעונה הנוכחית 2009-10 מקיף כ-10.000 ילדים.
סה"כ יתקיימו למעלה מ- 120 קונצרטים קאמריים ותזמורתיים במהלך שנת הלימודים.

בשנים האחרונות פרויקט זה התקיים בישובים הבאים:
בת ים - כ-2,000 תלמידים
ראש העין כ- 2,000 תלמידים
כפר סבא כ- 2,600 תלמידים
פתח-תקוה כ- 4,000 תלמידים


עד שנת 2005 פרוייקט זה התקיים גם בעמק בית שאן בהיקף של כ- 1,000 תלמידים (קיבוצי עמק בית-שאן + המושבים).
בעפולה - בהיקף של כ- 3,000 תלמידים
באזור מ.א. מגידו בהיקף של כ- 1,000 תלמידים (קיבוצי מ.א. מגידו + המושבים)
פעילות זו הופסקה בגלל העדר מימון.

בכוונתה של התזמורת להרחיב את פעילות הפרוייקט גם לערי הפיתוח בפריפרייה.
לתזמורת כל האמצעים הלוגיסטיים והפלטפורמות החינוכיות שהוכיחו את עצמן לקיים את הפרוייקט בכל בית ספר שיהיה מוכן לשתף פעולה.
כיוון שהרצת הפרוייקט כרוכה בעלות לבית-ספר ולרשות המוניציפלית אליה הוא משתייך, עלינו לגייס תרומות מגורמים חיצוניים כדי לתמוך בהפעלת הפרוייקט בבתי ספר הנמצאים בתחום של רשויות מוניציפאליות חלשות יותר, בעיקר אלה שבערי הפיתוח והפריפריה.